Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Forsigtighedsprincippet

Konceptet om forsigtighedsprincippet blev første gang nævnt i en meddelelse fra Europa-Kommissionen, der blev vedtaget i februar 2000, hvor konceptet blev defineret, og det blev fastlagt, hvordan det skal anvendes.

Forsigtighedsprincippet fremgår af artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU). Det beskriver en tilgang til risikostyring, således at hvis der er en mulighed for, at en bestemt politik eller handling kan forårsage skade på offentligheden eller miljøet, og hvis der stadig ikke er videnskabelig enighed på området, bør der ikke arbejdes for den pågældende politik eller handling. Når der fremkommer flere videnskabelige oplysninger, bør situationen genovervejes.

Forsigtighedsprincippet må kun påberåbes, hvis der er en potentiel risiko, og det kan aldrig retfærdiggøre vilkårlige afgørelser.

EU's rammebestemmelser for kemikalier (forordning (EF) nr. 1907/2006 - kendt som REACH) er baseret på forsigtighedsprincippet, fordi de primært regulerer fødevarelovgivningen (forordning (EF) nr. 178/2002).