Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Strategi inför anslutningen

Strategin inför anslutningen möjliggör en ”strukturerad dialog” mellan EU-institutionerna och utvidgningsländerna (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (*), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet). Dessa länder har alla ett EU-perspektiv och måste uppfylla Köpenhamnskriterierna.

Bilaterala avtal utgör grunden för våra förbindelser. För västra Balkan är den huvudsakliga ramen för förbindelserna stabiliserings- och associeringsprocessen och varje land har ett stabiliserings- och associeringsavtal (förutom Kosovo). Turkiet har ett associeringsavtal med EU.

Strategin inför anslutningen inbegriper även anslutningsförhandlingar när vissa av villkoren är uppfyllda, liksom betydande föranslutningsstöd.

 (*) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.