Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Pretoetredingsstrategie

De pretoetredingsstrategie omvat een gestructureerde dialoog tussen de instellingen van de EU en de uitbreidingslanden (Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,  Kosovo(*), Montenegro, Servië en Turkije). Deze landen hebben allemaal een Europees perspectief en moeten voldoen aan de criteria van Kopenhagen.

Onze betrekkingen berusten op bilaterale overeenkomsten. Voor de Westelijke Balkan vormt het stabilisatie- en associatieproces het belangrijkste kader voor de betrekkingen. Elk land heeft een stabilisatie- en associatieproces gesloten (met uitzondering van Kosovo). Turkije heeft een associatieovereenkomst met de EU.

De pretoetredingsstrategie omvat ook de toetredingsonderhandelingen eenmaal aan de voorwaarden is voldaan, evenals een aanzienlijke pretoetredingssteun.

 (*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met resolutie UNSCR 1244 en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.