Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Προενταξιακή στρατηγική

Η προενταξιακή στρατηγική προβλέπει «διαρθρωμένο διάλογο» μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,  Κοσσυφοπέδιο*, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία). Οι εν λόγω χώρες έχουν όλες προοπτικές ένταξης στην ΕΕ και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η βάση των σχέσεων μας είναι οι διμερείς συμφωνίες. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, το βασικό πλαίσιο για τις σχέσεις είναι η Διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, και σε κάθε χώρα εφαρμόζεται Διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης (εκτός του Κοσσυφοπεδίου). Η Τουρκία έχει συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ.

Η προενταξιακή στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς επίσης σημαντική στήριξη μέσω της προενταξιακής βοήθειας.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.