Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Førtiltrædelsesstrategi

Førtiltrædelsesstrategien giver mulighed for en »struktureret dialog« mellem EU´s institutioner og kandidatlandene (Albanien, Bosnien-Hercegovina, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo*, Montenegro, Serbien og Tyrkiet). Alle disse lande har et EU-perspektiv og skal opfylde Københavnskriterierne.

Bilaterale aftaler udgør grundlaget for forholdet. For Vestbalkan er den primære ramme for forholdene stabiliserings- og associeringsprocessen, og hvert land har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale (undtagen Kosovo). Tyrkiet har indgået en associeringsaftale med EU.

Førtiltrædelsesstrategien omfatter også tiltrædelsesforhandlingsprocessen, efter visse betingelser er opfyldt, samt en betydelig førtiltrædelsesbistand.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN´s Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.