Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Stöd inför anslutningen

Stödet inför anslutningen hjälper kandidatländerna och potentiella kandidater till medlemskap i Europeiska unionen att uppfylla anslutningsvillkoren (Köpenhamnskriterierna). Det krävs stora investeringar för att dessa länder ska kunna anpassa sina institutioner och standarder till EU:s regelverk och uppfylla sina skyldigheter som medlemsländer.

Stöd inför anslutningen tillhandahålls genom instrumentet för stöd inför anslutningen och är en viktig del i EU:s föranslutningsstrategi.

För perioden 2014-2020 har IPA II (IPA I omfattade perioden 2007-2013) en budget på 11,7 miljarder euro. Stödmottagare är: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (*), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Med varje land avtalas en sjuårig landsstrategi som omfattar de aspekter som måste beaktas, exempelvis demokrati och samhällsstyrning, rättstatsprincip, tillväxt och konkurrenskraft.

(*)Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.