Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Προενταξιακή βοήθεια

Η προενταξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες που είναι υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ικανοποιήσουν τους όρους προσχώρησης (κριτήρια της Κοπεγχάγης). Η προσαρμογή των θεσμών και των κανόνων τους προκειμένου να συμμορφωθούν προς το κοινοτικό κεκτημένο και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους ως χώρες μέλη απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.

Η προενταξιακή οικονομική βοήθεια υπέρ των υποψήφιων χωρών, βασικό στοιχείο της προενταξιακής στρατηγικής της ΕΕ, παρέχεται από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ).

Για την περίοδο 2014-2020 ο ΜΠΒ ΙΙ (ο ΜΠΒ Ι κάλυπτε την περίοδο 2007-2013) διαθέτει προϋπολογισμό 11,7 δις ευρώ. Δικαιούχοι του είναι: η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο*, το Μαυροβούνιο, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και η Τουρκία.

Με κάθε χώρα συμφωνείται μια επταετής στρατηγική ανά χώρα και περιλαμβάνει πτυχές που πρέπει να εξετασθούν, όπως η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη καθώς και ο ανταγωνισμός.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.