Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Førtiltrædelsesstøtte

Førtiltrædelsesstøtten hjælper kandidatlande og potentielle kandidatlande til medlemskab af Den Europæiske Union med at opfylde tiltrædelsesbetingelserne (Københavnskriterierne). Der er behov for store investeringer, hvis landenes institutioner og standarder skal bringes på niveau med EU-retten, så landene kan opfylde deres forpligtelser som medlemslande.

Den finansielle førtiltrædelsesstøtte er et centralt element i EU´s førtiltrædelsesstrategi og ydes ved hjælp af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

For perioden 2014-2020 har IPA II (IPA I dækkede perioden 2007-2013) et budget på 11,7 mia. EUR. Støttemodtagerne er: Albanien,  Bosnien-Hercegovina, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo*, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Der er vedtaget en syvårig landestrategi med hvert land, der dækker forhold, som skal håndteres, såsom demokrati og regeringsførelse, retssamfund og vækst samt konkurrencedygtighed.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN´s Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.