Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Politiek en Veiligheidscomité (PVC)

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) is een comité van de Raad van de EU dat zich bezighoudt met het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) zoals vermeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de 28 EU-landen: Het heeft de volgende taken:

  • volgen van de internationale situatie op het gebied van het GBVB;
  • bijdragen aan de bepaling van het beleid;
  • toezien op de uitvoering van het beleid zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad en de hoge vertegenwoordiger oefent het comité de politieke controle en strategische leiding van crisisbeheersingsoperaties uit. Zo kan het worden gemachtigd besluiten te nemen over de politieke controle en de strategische leiding van een operatie. Het PVC wordt bijgestaan door een politiek-militaire werkgroep (PMG), een comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing (Civcom), het militair comité (EUMC) en de militaire staf (EUMS).