Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) kuuluu Euroopan unionin neuvostoon, ja se on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukainen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pysyvä rakenne.

Se muodostuu 28 jäsenvaltion edustajista. Sen tehtävänä on:

  • seurata kansainvälisen tilanteen kehittymistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla
  • osallistua politiikan määrittelyyn
  • valvoa ennakkoluulottomasti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivaltuuksien mukaisesti tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa.

PTK vastaa neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johtamisesta. PTK:lle voidaan antaa valtuudet tehdä operaatioiden poliittiseen valvontaan ja strategiseen johtamiseen liittyviä päätöksiä. Sitä avustavat poliittis-sotilaallinen työryhmä, siviilikriisinhallintakomitea sekä EU:n sotilaskomitea ja WEU:n sotilasesikunta.