Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Vetoamisoikeus

Vetoamisoikeus on kaikille EU:n kansalaisille ja kaikille niille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin EU-maassa, kuuluva oikeus. EU:n kansalainen voi esittää Euroopan parlamentille vetoomuksen tai valituksen asiassa, joka kuuluu EU:n toiminnan alaan ja koskee häntä välittömästi (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artikla).

Vetoomukset määritellään seuraavasti:

  • ”Tiedoksi” (ilmoitetaan, mistä voi saada lisätietoa);
  • ”Lisätoimia varten” (otetaan huomioon lainsäädäntöehdotuksissa tai toimintapolitiikassa);
  • ”Lausuntoa varten” (edellyttää parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kirjallista lausuntoa).

EU:n kansalaisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden puolesta työskentelevä parlamentin vetoomusvaliokunta tutkii, otetaanko vetoomus käsiteltäväksi. Valiokunta voi antaa kysymyksen oikeusasiamiehen käsiteltäväksi katsoessaan sen tarkoituksenmukaiseksi. Jos valiokunta päättää ottaa vetoomuksen käsiteltäväksi, se voi pyytää Euroopan komissiota toimittamaan sille asiakirjoja tai tietoja. Vetoomusvaliokunta voi myös antaa vetoomuksen tiedoksi muille parlamentin valiokunnille, jotta ne ryhtyisivät toimiin asian suhteen. Joissakin poikkeustapauksissa vetoomusvaliokunta voi laatia parlamentille mietinnön, joka hyväksytään täysistunnossa, tai suorittaa tutkimuksen.