Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Petersberguppdragen

Dessa uppdrag inrättades genom Petersbergdeklarationen, som antogs vid Västeuropeiska unionens ministerrådsmöte i juni 1992. Vid detta tillfälle förklarade medlemsländerna i VEU att de var beredda att ställa militära enheter från alla grenar av sina konventionella styrkor till VEU:s, Natos och EU:s förfogande.

Sedan dess har detta täckt

  • humanitära insatser eller insatser för att evakuera medlemsstaternas medborgare,
  • konfliktförebyggande uppdrag och fredsbevarande insatser,
  • insatser av väpnade styrkor för krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder,
  • gemensamma åtgärder när det gäller nedrustning,
  • rådgivande uppdrag och bistånd i militära frågor,
  • stabiliserande åtgärder vid konfliktens slut.