Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Petersbergtaken

Deze taken werden vastgelegd in de Petersbergverklaring, die werd aangenomen tijdens de WEU-ministerraad van juni 1992. Volgens die verklaring besloten de lidstaten van de WEU militaire eenheden die afkomstig zijn uit alle onderdelen van hun conventionele strijdkrachten, ter beschikking te stellen van de WEU, maar ook van de NAVO of de EU. Het betrof met name:

  • humanitaire en reddingsopdrachten;
  • conflictpreventie- en vredeshandhaving;
  • opdrachten van strijdkrachten op het gebied van crisisbeheersing, met inbegrip van het tot stand brengen van vrede;
  • gezamenlijke ontwapeningsacties;
  • advies- en bijstandsverlening op militair gebied;
  • stabiliseringsoperaties na afloop van conflicten.