Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö

Lissabonin sopimuksella annettiin joillekin EU-maille mahdollisuus tiivistää puolustusalan yhteistyötä pysyvän rakenteellisen yhteistyön avulla (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 42 artiklan 6 kohta ja 46 artikla). Tätä varten niiden EU-maiden, joita asia koskee, on täytettävä kaksi perustamissopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 10 määrättyä keskeistä edellytystä:

  • kehitettävä tiiviisti puolustusvoimavaroja kehittämällä kansallisia voimavaratarjouksiaan ja osallistumalla monikansallisiin joukkoihin, tärkeimpiin eurooppalaisiin puolustustarvikeohjelmiin ja Euroopan puolustusviraston puolustusvoimavarojen kehittämistä, tutkimusta ja hankintaa sekä puolustusmateriaaleja koskevaan toimintaan;
  • oltava viimeistään vuonna 2010 valmiita antamaan käyttöön taisteluyksiköitä ja logistisia tukitoimintoja SEU 43 artiklassa määriteltyihin tehtäviin 5-30 vuorokauden kuluessa tarvittaessa 30-120 vuorokauden ajaksi.

Euroopan puolustusvirasto arvioi osallistuvien EU-maiden voimavaratarjoukset säännöllisesti.

Niiden EU-maiden, jotka haluavat osallistua pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, on ilmoitettava aikomuksestaan neuvostolle ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle. Ilmoituksen saatuaan neuvoston on tehtävä määräenemmistöllä päätös, jolla vahvistetaan pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja siihen osallistuvien EU-maiden luettelo. Neuvosto päättää uusien EU-maiden osallistumisesta pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön tai joidenkin jäsenvaltioiden osallistumisen keskeyttämisestä tässä yhteistyössä mukana olevien EU-maiden määräenemmistöllä. Osallistuvat EU-maat hyväksyvät neuvostossa yksimielisesti pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset ja suositukset.