Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Parlamentsutskott

Precis som de nationella parlamenten tillsätter Europaparlamentet parlamentsutskott.

De politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna i parlamentet nominerar ledamöter som ska väljas till olika utskott. Detta görs i början av en parlamentarisk period och 2½ år efter det. Enligt ett förslag från dess talmanskonferens tillsätter parlamentet flera olika utskott. Det definierar utskottens storlek och behörighetsområde på ett sätt som, så gott det går, ska återspegla parlamentets uppbyggnad.

För tillfället finns det 22 ständiga utskott och 1 specialutskott. Dessa tar hand om EU:s olika verksamhetsområden (t.ex. jordbruk och landsbygdsutveckling, sysselsättning och sociala frågor, industrifrågor, forskning och energi, konstitutionella frågor, rättsliga frågor, budget, budgetkontroll m.m.).

Följande typer av utskott finns:

  • Ständiga utskott.
  • Undersökningskommittéer som undersöker ärenden för överträdelse eller dålig tillämpning av EU-lagstiftningen.

Parlamentet kan även tillsätta följande:

  • Underutskott (mänskliga rättigheter och säkerhet och försvar).
  • Tillfälliga utskott för särskilda frågor vilka har mandat på ett år (t.ex. det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen).

Utskotten tar fram betänkanden som leds av en ”föredragande”:

  • Betänkanden som avser lagstiftning, vilket är förslag till ändringar i utkast till lagstiftning från Europeiska kommissionen.
  • Betänkanden som inte avser lagstiftning.
  • Initiativbetänkanden.

Utskotten sammanträder när det sammankallats av ordföranden eller när Europaparlamentets talman begär ett sammanträde. Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd får delta i sammanträdena om de bjuds in att medverka.

Parlamentsutskotten frågar ut de nominerade kommissionsledamöterna inom deras respektive behörighetsområden innan parlamentet bekräftar en ny europeisk kommission.