Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan parlamentin valiokunnat

Samalla tavoin kuin kansallisissa kansanedustuslaitoksissa, Euroopan parlamentissa on valiokuntia.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet (MEP) nimeävät eri valiokuntiin valittavat ehdokkaat vaalikauden alussa ja puolivälissä. Puheenjohtajakokouksen esitysten pohjalta Euroopan parlamentti perustaa useita valiokuntia sekä määrittää niiden koon ja tehtävät, jotka noudattavat mahdollisimman tarkoin Euroopan parlamentin kokoonpanoa.

Tällä hetkellä parlamentissa on 22 pysyvää valiokuntaa ja yksi erityisvaliokunta, joissa käsitellään tiettyä EU:n toimialaan kuuluvaa alaa (esim. maatalous ja maaseudun kehittäminen, työllisyys, sosiaaliasiat, teollisuus, tutkimus ja energia, perussopimusasiat, oikeudelliset asiat, talousarviot, talousarvion valvonta jne.).

Valiokuntatyypit ovat:

  • pysyvät valiokunnat
  • tutkintavaliokunnat, joiden tehtävänä on tutkia mahdollisia yhteisön oikeutta sovellettaessa tapahtuneita rikkomuksia tai epäkohtia.

Euroopan parlamentti voi perustaa myös seuraavia valiokuntia:

  • alivaliokunnat (ihmisoikeudet; yleinen turvallisuus ja puolustus),
  • väliaikaiset valiokunnat, jotka erikoistuvat tiettyihin asioihin vuoden pituisella toimikaudella (esim. rahoitus-, talous- tai sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta).

Valiokuntien tehtävä on laatia mietintöjä, joille nimitetään esittelijä. Näihin kuuluvat:

  • lainsäädäntömietinnöt, tarkistusten tekeminen Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksiin
  • muut kuin lainsäädäntömietinnöt
  • valiokunta-aloitteiset mietinnöt.

Valiokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai Euroopan parlamentin puhemiehen kutsusta. Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto voivat kutsun saatuaan osallistua kokouksiin.

Euroopan komissiota hyväksyessään parlamentin valiokunnat kuulevat komissaariehdokkaita näiden vastuualueeseen kuuluvissa kysymyksissä.