Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Parlamentsudvalg

Ligesom i de nationale parlamenter nedsætter Europa-Parlamentet (EP) parlamentsudvalg.

De politiske grupper og løsgængerne i EP (MEP'er) fremlægger deres nomineringer til valg af medlemmer til forskellige udvalg i begyndelsen af en valgperiode og efter to et halvt år. På forslag fra Formandskonferencen nedsætter EP en række udvalg, hvis størrelse og beføjelser så vidt muligt afspejler sammensætningen af EP.

Der er i øjeblikket 22 stående udvalg og et særligt udvalg, der varetager forskellige områder af EU's aktiviteter (f.eks. landbrug og udvikling af landdistrikterne, beskæftigelse og sociale anliggender, industri, forskning og energi, forfatningsmæssige spørgsmål, retlige anliggender, budgetter, budgetkontrol osv.).

Der findes følgende typer:

  • stående udvalg
  • undersøgelsesudvalg, der undersøger overtrædelser eller dårlig anvendelse af EU-retten.

EP kan også nedsætte:

  • underudvalg (menneskerettigheder samt sikkerhed og forsvar)
  • midlertidige udvalg vedrørende specifikke spørgsmål med mandater på et år (f.eks. det særlige udvalg om den økonomiske, finansielle og sociale krise).

Udvalgene udarbejder rapporter, der afprøves af en »ordfører«:

  • lovgivningsmæssige rapporter, der foreslår ændringer til forslag til retsakter fra Europa-Kommissionen
  • ikkelovgivningsmæssige rapporter
  • initiativudtalelser.

Udvalgene mødes, når de respektive formænd indkalder dem eller på opfordring fra EP's formand. Europa-Kommissionen og EU-Rådet kan deltage i møderne, hvis de inviteres til at deltage.

Parlamentsudvalg står for høringen af de udpegede kommissionsmedlemmer inden for deres respektive kompetenceområder, før EP bekræfter den nye europæiske Kommission.