Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Regioner i Fællesskabets yderste periferi

Den Europæiske Union (EU) har ni »fjerntliggende« regioner (yderregioner): Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Maotte, Réunion og Saint Martin (Frankrig) samt De Kanariske Øer (Spanien), Azorerne og Madeira (Portugal). Yderregionerne er en integreret del af EU og skal overholde fællesskabets love og forpligtelser.

Yderregionerne er kendetegnet ved deres store afstand fra det europæiske fastland, deres økarakter og lille landareal (undtagen Fransk Guyana), ved ugunstige topologi- og klimaforhold samt ved økonomisk afhængighed af et begrænset antal produkter.

I løbet af årene har Kommissionen vedtaget mange meddelelser vedrørende yderregionerne. Den sidste blev vedtaget i 2012 (COM(2012) 287: »Regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi: et partnerskab for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«), og den hjælper yderregionerne med at udnytte alle muligheder for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst på grundlag af deres goder og lokale potentiale. Den sikrer, at europæiske politikker bidrager til at fjerne de hindringer, som specifikt står i vejen for yderregionernes fulde integration i det indre marked, og den øger anerkendelsen af yderregionerne som et gode for alle og af behovet for at tage deres særlige situation i betragtning.

Artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anerkender yderregionernes særlige hindringer og giver mulighed for vedtagelse af særlige foranstaltninger vedrørende disse regioner. Yderregionerne er selvstændige EU-regioner, og i modsætning til de oversøiske lande og territorier er de berettigede til at modtage støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde.