Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Undantagsklausul (opt-out)

Vissa länder i Europeiska unionen (EU) har vad man kallar undantagsklausuler (”opt-out”), vilket är ett sätt att se till att ett land som inte vill vara med de övriga på ett visst område i EU-politiken kan välja bort det. På det sättet kan ett allmänt dödläge undvikas.

Exempel på opt-out är

  • Schengenavtalet: Irland och Storbritannien,
  • ekonomiska och monetära unionen: Danmark och Storbritannien,
  • försvar: Danmark,
  • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna: Polen och Storbritannien,
  • ett område med frihet, säkerhet och rättvisa: Danmark, Irland och Storbritannien (de två sistnämnda länderna kan välja att vara med på vissa givna alternativ om de så önskar).