Gluais achoimrí

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 

Modh oscailte an chomhordaithe

Féadfar an téarma “reachtaíocht bhog” a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar mhodh oscailte an chomhordaithe (MOC) san Aontas Eorpach (AE). Ceapadh beartas idir-rialtasach atá i gceist anseo nach mbíonn bearta reachtacha AE ceangailteachta mar thoradh air agus nach n‑éilíonn sé ar Bhallstáit AE dlíthe a thabhairt isteach nó a ndlíthe reatha a leasú.

Cruthaíodh MOC ag tús na 1990í mar chuid de bheartas fostaíochta agus de phróiseas Lucsamburg agus sainmhíníodh é mar ionstraim straitéis Liospóin (2000). Ag an am sin bhí dul chun cinn tapa á dhéanamh maidir le lánpháirtíocht eacnamaíoch AE ach ní raibh na Ballstáit AE ró-shásta cumhachtaí breise a thabhairt do na hinstitiúidí AE.

Cuirtear creat nua um chomhar ar fáil do na Ballstáit AE faoi MOC, Ballstáit ar féidir leo a gcuid beartas náisiúnta a dhíriú ar chomhchuspóirí áirithe. Faoin modh idir-rialtasach seo, déanann na Ballstáit AE measúnú ar a chéile (piarbhrú) agus déanann an Coimisiún faireachán ar an bpróiseas seo. Ní ghlacann Parlaimint na hEorpa ná an Chúirt Bhreithiúnais páirt ar bith dáiríre sa phróiseas MOC.

Cuirtear MOC i bhfeidhm sna réimsí a mbíonn Ballstáit AE freagrach astu, amhail fostaíocht, cosaint shóisialta, oideachas, an óige agus gairmoiliúint.

Tá MOC bunaithe go príomha ar na nithe seo a leanas:

  • na cuspóirí atá le comhlíonadh a aithint agus a shainmhíniú i bpáirtíocht (a ghlac an Chomhairle leo);
  • ionstraimí tomhais a chur ar bun i bpáirtíocht (staidreamh, táscairí, treoirlínte);
  • tagarmharcáil, .i. feidhmíocht na mBallstát AE a chur i gcomparáid agus dea-chleachtais a roinnt (faoi mhonatóireacht an Choimisiúin).