Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska ombudsmannen

Befattningen som europeisk ombudsman inrättades genom fördraget om Europeiska unionen (Maastricht, 1992) för att trygga en god och öppen förvaltning i EU-institutionerna. Den 16 december 2014 valde Europaparlamentet om Emily O’Reilly som europeisk ombudsman för ytterligare en femårsperiod.

Ombudsmannen ska vara helt oberoende och opartisk när hon utför sina uppgifter.

Det främsta syftet med ombudsmannen är att ge stöd till EU-institutionerna så att de kan bli mer effektiva, öppna och ansvariga.

Ombudsmannen kan inleda en undersökning på eget initiativ eller på grund av klagomål. Detta kan göras om en EU-institution eller ett EU-organ inte respekterar

  • grundläggande rättigheter,
  • rättsliga bestämmelser eller principer,
  • principerna för god förvaltning.

Alla EU-medborgare, bosatta, företag eller föreningar i ett EU-land kan lägga fram klagomål till ombudsmannen om de gäller dålig förvaltning.

Klagomål kan vara

  • tillgång till information,
  • administrativa dröjsmål,
  • orättvisa eller diskriminering,
  • brist på öppenhet.

När ombudsmannen konstaterar att det rör sig om dålig förvaltning tar hon kontakt med den berörda institutionen. Om det behövs lämnar hon även utkast till rekommendationer som institutionen måste svara på inom 3 månader. Om institutionen inte godkänner rekommendationerna kan ombudsmannen inte tvinga fram någon lösning, men hon kan lämna en rapport om ärendet till parlamentet så att parlamentet vidtar de åtgärder som krävs.

Ombudsmannen kan inte undersöka

  • klagomål mot nationella, regionala eller lokala myndigheter i EU-länder, även om klagomålen gäller EU-frågor,
  • verksamheten för nationella domstolar eller nationella ombudsmän,
  • klagomål mot företag eller privatpersoner.