Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehen virka perustettiin Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (Maastricht, 1992) varmistamaan EU:n toimielinten hyvä hallinto ja hallinnollinen avoimuus. Emily O’Reilly valittiin 16. joulukuuta 2014 uudelleen Euroopan oikeusasiamiehen virkaan viisivuotiselle toimikaudelle.

Oikeusasiamies hoitaa virkaansa täysin itsenäisesti ja riippumattomasti.

Hänen tärkein tehtävänsä on tukea Euroopan unionin toimielimiä olemaan tehokkaampia, avoimempia ja luotettavampia.

Oikeusasiamies voi aloittaa tutkinnan omasta aloitteestaan tai kantelun johdosta, jos Euroopan unionin toimielinten tai elinten toiminnassa ilmenee epäkohtia, jotka liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

  • perusoikeudet,
  • oikeudellinen sääntely tai oikeusperiaatteet,
  • hyvän hallintotavan periaatteet.

Kuka tahansa Euroopan unionin kansalainen, vakinainen asukas tai EU-maassa toimiva yritys tai yhdistys voi jättää oikeusasiamiehelle kantelun hallinnollisesta väärinkäytöksestä.

Kantelut voivat liittyvä seuraaviin aiheisiin:

  • tiedonsaanti,
  • hallinnolliset viivästykset,
  • epäoikeudenmukaisuus tai syrjintä,
  • avoimuuden puute.

Jos oikeusasiamies toteaa hallinnollisen epäkohdan, hän saattaa asian sen toimielimen käsiteltäväksi, jota se koskee, ja esittää tarvittaessa suosituksia, joihin toimielimen on vastattava kolmen kuukauden kuluessa. Jos asianomainen toimielin ei suostu noudattamaan ehdotettuja suosituksia, oikeusasiamiehellä ei ole keinoja vaatia ratkaisua. Hän voi kuitenkin laatia asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka voi puolestaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Oikeusasiamies ei voi käsitellä kanteluita:

  • jotka koskevat EU-maiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, vaikka kantelun aiheena olisikin EU:hun liittyvä kysymys,
  • jotka koskevat kansallisten tuomioistuinten tai oikeusasiamiesten toimintaa,
  • joiden kohteena on yritys tai yksityishenkilö.