Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Ombudsmand

Den europæiske ombudsmandsinstitution blev indført ved traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht 1992) for at sikre god og gennemskuelig forvaltningsskik i EU's institutioner. Den 16. december 2014 blev Emily O'Reilly genvalgt som Den Europæiske Ombudsmand af Europa-Parlamentet for en femårig periode.

Ombudsmanden er fuldstændigt uafhængig og upartisk i udførelsen af institutionens opgaver.

Dens primære formål er at støtte EU-institutionerne, så de bliver mere effektive, gennemsigtige og ansvarlige.

Ombudsmanden kan indlede en undersøgelse på eget initiativ eller på baggrund af en klage, hvis en institution eller et organ i Den Europæiske Union ikke overholder:

  • grundlæggende rettigheder
  • retsregler eller principper
  • principperne om god forvaltning.

Enhver EU-borger, indbygger eller virksomhed eller forening i et EU-land kan indgive en klage til Ombudsmanden om dårlig forvaltning.

Klager kan vedrøre:

  • adgang til information
  • administrativ forsinkelse
  • urimelig eller diskriminerende praksis
  • manglende gennemsigtighed.

Når Ombudsmanden finder tegn på dårlig administration, henviser hun sagen til den pågældende institution, og hun fremsætter, om nødvendigt, udkast til henstillinger, som institutionen skal reagere på inden for tre måneder. Hvis institutionen ikke er enig i de foreslåede henstillinger, kan Ombudsmanden ikke gennemtvinge en løsning, men hun kan sende en rapport om spørgsmålet til Parlamentet, så det kan iværksætte de passende foranstaltninger.

Ombudsmanden må ikke undersøge:

  • klager mod nationale, regionale eller lokale myndigheder i EU-landene, heller ikke selv,om klagerne omhandler EU-spørgsmål
  • de nationale domstoles eller ombudsmænds aktiviteter,
  • klager mod virksomheder eller private enkeltpersoner.