Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ανανεωμένο ΝΑΤΟ

Το «ανανεωμένο» ΝΑΤΟ αναφέρεται στη διαδικασία επανακαθορισμού της αποστολής και της λειτουργίας του ΝΑΤΟ.