Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Grannskapspolitik

Den europeiska grannskapspolitiken (EGP), som skapades 2004, syftar till att upprätta särskilda förbindelser med 16 av EU:s grannar i södra Medelhavsområdet och i södra Kaukasus för vilka anslutning inte är aktuellt. Politiken är en del av den europeiska säkerhetsstrategin.

Fokus för EGP ligger på att främja en hållbar demokrati som åtföljs av en inkluderande ekonomisk utveckling. Den bygger på ett ömsesidigt intresse av att upprätthålla gemensamma värden: demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, god förvaltning, principerna för en marknadsekonomi och hållbar utveckling.

Politiken har implementerats genom bilaterala handlingsplaner på 3-5 år. Dessa fastställer en agenda som täcker politiska och ekonomiska reformer, ytterligare tillnärmning av lagar mot EU:s lag, deltagande i vissa EU-program och utveckling och förstärkning av samarbete och dialog.

EHP stöds av det europeiska grannskapsinstrumentet 2014-2020 och har en budget på 15,4 miljarder euro.