Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Nabuurschapsbeleid

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), dat voor het eerst in 2004 tot stand kwam, is bedoeld om een bevoorrechte relatie op te bouwen met 16 van de buurlanden van de EU ten zuiden van de Middellandse Zee en in de zuidelijke Kaukasus die geen uitzicht op toetreding hebben. Het maakt deel uit van de Europese veiligheidsstrategie.

Het nabuurschapsbeleid is gericht op de bevordering van duurzame democratie, die gepaard gaat met inclusieve economische ontwikkeling. Het is gebaseerd op het wederzijdse belang om gezamenlijke waarden te respecteren: democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, goed bestuur, de beginselen van de markteconomie en duurzame ontwikkeling.

Het nabuurschapsbeleid krijgt gestalte in de vorm van bilaterale drie- tot vijfjarige actieplannen. Deze actieplannen bevatten een werkagenda die betrekking heeft op politieke en economische hervormingen, betere aansluiting van de wetgeving op die van de EU, deelname aan bepaalde EU-programma's en de ontwikkeling of versterking van samenwerking en dialoog.

Het ENB wordt ondersteund door het Europees nabuurschapsinstrument voor de periode 2014-2020 met een begroting van 15,4 miljard EUR.