Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), η οποία θεσπίστηκε το 2004, αποσκοπεί στην καθιέρωση προνομιακών σχέσεων με 16 από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ στη Νότια Μεσόγειο και τον Νότιο Καύκασο που δεν έχουν προοπτική προσχώρησης. Η ΕΠΓ εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας.

Η ΕΠΓ επικεντρώνεται στην προαγωγή βιώσιμης δημοκρατίας η οποία συνοδεύεται από οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον για τον σεβασμό κοινών αξιών: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, των αρχών της οικονομίας της αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η πολιτική εφαρμόζεται μέσω διμερών σχεδίων δράσης διάρκειας 3-5 ετών. Αυτά τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εργασιών που αφορά πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την προσέγγιση των νομοθεσιών με τη νομοθεσία της ΕΕ, τη συμμετοχή σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου.

Η ΕΠΓ λαμβάνει στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (2014-2020) ο οποίος διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 15,4 δις ευρώ.