Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den europæiske naboskabspolitik

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) blev første gang udarbejdet i 2004 og har til formål at oprette særlige relationer med 16 af EU's naboer i det sydlige Middelhav og det sydlige Kaukasus, som ikke har udsigt til medlemskab. Politikken er en del af den europæiske sikkerhedsstrategi.

ENP fokuserer på at fremme bæredygtigt demokrati, der ledsages af en inkluderende økonomisk udvikling. Den er baseret på en gensidig interesse om at fastholde fælles værdier: demokrati, retsstat, menneskerettigheder, god regeringsførelse, markedsøkonomiske principper og bæredygtig udvikling.

Politikken gennemføres ved hjælp af bilaterale tre- til femårige handlingsplaner. De fastlægger en dagsorden, der dækker politiske og økonomiske reformer, yderligere tilnærmelse af lovgivninger til EU's lovgivning, deltagelse i visse EU-programmer og udvikling eller styrkelse af samarbejde og dialog.

ENP støttes af det europæiske naboskabsinstrument 2014-2020 med et budget på 15,4 mia. EUR.