Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Natura 2000

Natura 2000 koostuu jäsenvaltioissa sijaitsevista alueista, joilla luonto on erityisen monimuotoista. Natura 2000 -verkkoon kuuluvat lintudirektiivin (1979) mukaisesti luokitellut erityiset suojelualueet ja luontotyyppidirektiivin (1992) mukaisesti luokitellut erityisten suojelutoimien alueet.

EU-maat osoittavat erityisiä suojelualueita harvinaisille lintu- ja muuttolintulajeille lintudirektiivin mukaisesti. Ne ehdottavat myös luontotyyppidirektiivin mukaisia suojelualueita eläin- ja kasvilajeille sekä erityisen kiinnostuksen kohteena oleville luontotyypeille, jotka ovat uhanalaisia tai vaarassa kuolla sukupuuttoon. Näiden ehdotusten ja EU:n yhdeksän luonnonmaantieteellisen alueen (alppivyöhyke, Atlantin vyöhyke, Mustameren vyöhyke, boreaalinen vyöhyke, mannervyöhyke, Makaronesian vyöhyke, Mediterraaninen vyöhyke, Pannonian vyöhyke ja arovyöhyke) perusteella Euroopan komissio vahvistaa yhteisön tärkeänä pitämä alueet. EU-maiden on nimettävä alue erityisten suojelutoimien alueeksi viimeistään kuuden vuoden kuluessa.

Natura 2000 on maailman suurin ekologinen suojelualueiden verkosto, joka kattaa lähes viidesosan EU:n maapinta-alasta sekä yli 250 000 km² meripinta-alasta.