Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Natura 2000

Natura 2000 er et EU-netværk af områder med stor værdi inden for biodiversitet. Det består af særligt beskyttede områder, der blev oprettet under »fugledirektivet« (1979), og særlige bevaringsområder, der blev oprettet under »habitatdirektivet« (1992).

EU-landene udpeger særligt beskyttede områder til sjældne fugle og trækfugle under fugledirektivet. De foreslår også områder, der skal beskyttes under habitatdirektivet, til beskyttelse af flora og fauna og de dyrearter, der har speciel interesse på grund af deres sjældenhed, sårbarhed, eller fordi de er truet af udryddelse. På baggrund af disse forslag og inden for rammerne af ni biogeografiske områder i EU (alpeområde, atlantisk område, området omkring Sortehavet, borealt område, kontinentalt område, makaronesisk område, middelhavsområde og pannonisk steppeagtigt område) vedtager Europa-Kommissionen områder af betydning for fællesskabet. EU-landene har herefter seks år til at udpege disse områder som særlige bevaringsområder.

Natura 2000 er det største koordinerede netværk af beskyttede områder på internationalt plan og står for næsten en femtedel af EU's areal og mere end 250 000 km2 havoverflade.