Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Nato (Atlantpaktsorganisationen)

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato eller Atlantpakten) grundades genom det nordatlantiska fördraget, det s.k. Washingtonfördraget, som undertecknades den 4 april 1949.

Nato har sitt säte i Bryssel (Belgien) och har 28 medlemsländer. Nato hade ursprungligen tolv medlemmar men flera länder har tillkommit efter flera utvidgningar:

  • 1949 (de 12 ursprungliga medlemmarna): Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien,  Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.
  • Februari 1952: Grekland och Turkiet.
  • Maj 1955: Västtyskland.
  • Maj 1982: Spanien.
  • Mars 1999: Polen, Tjeckien och Ungern.
  • Mars 2004: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien.
  • 1 april 2009: Albanien och Kroatien.

EU-ländernas åtaganden och samarbeten under den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken överensstämmer med deras åtaganden under Nato.