Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου)

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ ή «Ατλαντική Συμμαχία») ιδρύθηκε με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, γνωστό επίσης ως Συνθήκη της Ουάσιγκτον, που υπογράφτηκε στις 4 Απριλίου 1949.

Το ΝΑΤΟ εδρεύει στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και έχει 28 κράτη μέλη. Στα δώδεκα ιδρυτικά κράτη προστέθηκαν, έπειτα από διαδοχικές διευρύνσεις, τα εξής:

  • 1949 (12 ιδρυτικά κράτη): Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία & Ηνωμένο Βασίλειο
  • Φεβρουάριος 1952: Ελλάδα & Τουρκία
  • Μάιος 1955: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
  • Μάιος 1982: Ισπανία
  • Μάρτιος 1999: Ουγγαρία, Πολωνία & Τσεχική Δημοκρατία
  • Μάρτιος 2004: Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία & Σλοβενία
  • 1η Απριλίου 2009: Αλβανία & Κροατία.

Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία των χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.