Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Medlemsstaternas parlament

Enligt Lissabonfördraget fick medlemsstaternas parlament ett antal nya rättigheter och befogenheter.

Artikel 12 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och protokoll nr 1 ger dem rätten till omedelbar information från EU:s institutioner när det gäller lagstiftningsprogram, samrådshandlingar, rådsprotokoll etc., utöver EU:s rättsakter.

Artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 ger dem rätt att protestera mot EU-rättsakter på subsidiaritetsbasis genom att system med gula (artikel 7.2 i protokoll nr 2) och röda (artikel 7.3 i protokoll nr 2) kort. Enligt artikel 8 i protokoll nr 2 kan EU-länderna be EU-domstolen att granska EU-rättsakters lagenlighet.

området med frihet, säkerhet och rättvisa måste parlamenten, enligt artikel 70 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) hållas informerade om utvärderingssystemet för EU-ländernas genomförande av politik för området med frihet, säkerhet och rättvisa. Artikel 85 och 88 i EUF-fördraget tillåter att de granskar Eurojusts och Europols verksamheter.

Artikel 48 i EU-fördraget och artikel 81 i EUF-fördraget tillåter användning av allmänna och särskilda övergångsklausuler. De gör att det lagstiftningsförfarande som normalt används kan ändras under vissa särskilda förhållanden.