Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kansalliset kansanedustuslaitokset

Kansalliset kansanedustuslaitokset saivat Lissabonin sopimuksen myötä useita uusia oikeuksia ja valtuuksia.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 12 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 1 niille annetaan oikeus saada tietoa suoraan EU:n toimielimiltä muun muassa lainsäädäntöohjelmista, tausta-asiakirjoista ja neuvoston pöytäkirjoista.

SEU 5 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 2 niille annetaan oikeus vastustaa EU:n säädöksiä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti keltaisen (pöytäkirja N:o 2, 7 artiklan 2 kohta) ja punaisen (pöytäkirja N:o 2, 7 artiklan 3 kohta) kortin menettelyllä. Pöytäkirjan N:o 2 8 artiklan nojalla EU-maat voivat pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta tarkistamaan EU-säädösten lainmukaisuuden.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan 70 artiklan mukaisesti kansanedustuslaitoksille on annettava tietoa EU-maiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien politiikkojen toteuttamista koskevasta arviointijärjestelmästä. SEUT 85 ja 88 artiklan mukaisesti niillä on lupa tutkia Eurojustin ja Europolin toimintaa.

SEU 48 ja SEUT 81 artiklan mukaisesti niillä on oikeus käyttää yleisiä ja erityisiä siirtymälausekkeita. Ne mahdollistavat tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn tehtävät muutokset tietyin edellytyksin.