Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteistä puolustusta koskeva lauseke

Lissabonin sopimuksessa lujitetaan EU-maiden keskinäistä yhteisvastuuta ulkoisia uhkia vastaan yhteistä puolustusta koskevalla lausekkeella (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohta). Lausekkeessa määrätään, että jos EU-maa joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla EU-mailla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti.

Yhteistä puolustusta koskeva lauseke sitoo kaikkia EU-maita. Se ei kuitenkaan vaikuta tiettyjen EU-maiden puolueettomuuteen eikä se ole ristiriidassa EU-maiden mahdollisten NATO-sitoumusten kanssa.

Tätä lauseketta täydentää yhteisvastuulauseke (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artikla), joka velvoittaa EU-maat toimimaan yhdessä, jos EU-maa joutuu terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi.