Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρώπη «πολλών ταχυτήτων»

Ο όρος Ευρώπη «πολλών ταχυτήτων» εκφράζει τον τρόπο διαφοροποιημένης ένταξης, σύμφωνα με τον οποίο η επιδίωξη κοινών στόχων είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας αποτελούμενης από τις χώρες της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα ικανές και επιθυμούν να προοδεύσουν, ενώ προϋποθέτει την ιδέα ότι τα υπόλοιπα κράτη θα ακολουθήσουν μεταγενέστερα.