Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Toimenpiteet rahanpesun torjumiseksi

Rahanpesu on toimintaa, jonka avulla rikolliset peittävät omaisuuden tai varojen rikollisen alkuperän.

EU työskentelee ehkäistäkseen rahoitusjärjestelmän väärinkäytön ja parantaakseen yhteistyötä EU-maiden välillä rahanpesun torjumiseksi. Sen toimenpiteisiin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta (SEUT) seuraavasti:

  • VII osaston (sisämarkkinalainsäädännön lähentäminen) mukaisesti: sisämarkkinoiden luomisen yhteydessä EU:ssa pantiin täytäntöön sääntöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi tehokkaasti. Rahavirtoja säännellään sen varmistamiseksi, että tilisiirrot voidaan jäljittää ja niitä voidaan valvoa. Rahoitusalan toimijoiden ja joidenkin muiden alan toimijoiden on tunnistettava asiakkaansa (mukaan luettuna yritysten ja rahastojen tosiasialliset edunsaajat), valvottava tilisiirtoja ja raportoitava kaikista rahanpesuepäilyistä rahanpesun selvittelykeskukselle.
  • V osaston (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa) mukaisesti: tässä keskitytään erityisesti rikosten määritelmiin ja keskinäisen avunannon vahvistamiseen.

EU:n talousrikoksia koskevat säännöt perustuvat enimmäkseen rahanpesunvastaisen toimintaryhmän hyväksymille kansainvälisille standardeille. Vuonna 2013 tehtyjen ehdotusten tarkoituksena on päivittää ja parantaa nykyisiä rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä sekä varainsiirtoihin liitettäviä tietoja.