Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Monetär politik

Den monetära politiken handlar om de beslut som tas av centralbankerna för att påverka kostnaden för och tillgången till pengar i en ekonomi. När det gäller Europeiska centralbanken (ECB) är huvudmålet med den monetära politiken att upprätthålla prisstabiliteten, som definieras som att inflationen på tolvmånadersbasis ligger under, men i närheten av, 2 % av medelvärdet (så som det uppmäts av det harmoniserade konsumentprisindexet).

ECB:s viktigaste verktyg för den monetära politiken är att kontrollera nyckelräntesatserna. Om nyckelräntesatserna ändras påverkar det de räntesatser som erbjuds av de kommersiella bankerna för att låna eller sätta in pengar, något som därmed påverkar kundernas beslut angående sparande och affärsinvesteringar.

Om de vanliga kanalerna för att genomföra den monetära politiken blir störda, kan centralbankerna (inklusive ECB) även anta monetärpolitiska åtgärder som går utöver det vanliga, t.ex. program för köp av tillgångar, för att se till att den monetära politiken åter verkställs på korrekt sätt.