Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Rahapolitiikka

Rahapolitiikassa on kyse keskuspankkien tekemistä päätöksistä, jotka vaikuttavat rahan arvoon ja saatavuuteen talousalueella. Keskuspankin (EKP) rahapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on säilyttää hintavakaus. Hintavakauden mittarina toimii vuosittainen inflaatiotaso, jonka pitää olla keskipitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia (yhdenmukaisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna).

EKP:n tärkein rahapoliittinen työkalu on ohjauskoron hallinta. Ohjauskoron muutokset vaikuttavat liikepankkien lainoille ja talletuksille tarjoamiin korkoihin, mikä puolestaan vaikuttaa kuluttajien kulutukseen ja yritysten investointipäätöksiin.

Jos rahapolitiikan normaali toteuttaminen häiriintyy, keskuspankit (EKP mukaan lukien) voivat pyrkiä palauttamaan rahapolitiikan toiminnan myös epätavanomaisin rahapoliittisin toimin, joihin kuuluvat muun muassa arvopaperiosto-ohjelmat.