Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Koncentration

En ”koncentration” är den juridiska kombinationen av två eller flera företag genom en fusion eller ett förvärv. Även om sådana åtgärder kan ha en positiv påverkan på marknaden, kan de också avsevärt begränsa konkurrensen genom att en dominerande marknadsaktör skapas eller förstärks ytterligare.

För att förebygga hot mot konkurrensen kontrollerar Europeiska kommissionen planerade koncentrationer som berör fler än ett EU-land (dvs. när åtgärden sträcker sig över gränserna för ett EU-land och överskrider vissa världs- och EU-omfattande omsättningsgränser). Kommissionen kan i dessa fall tillåta dem enligt vissa villkor, eller förbjuda dem.

När kommissionen avgör om en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden bedömer man från fall till fall utifrån en grund med flera faktorer. Dit hör sådana begrepp som ”EU-dimension”, ”dominerande ställning”, ”effektiv konkurrens” och ”relevant marknad”. Det grundkriterium som används för att analysera koncentrationer är ”dominerande ställning”. Ett eller flera företag sägs inneha en dominerande ställning om de har den ekonomiska makten att påverka konkurrensförhållandena, i synnerhet priser, produktion, produktkvalitet, distribution och innovation, och att begränsa konkurrensen på ett avgörande sätt.

EU-regler för kontrollen av koncentrationer finns i förordning (EG) nr 139/2004, som började gälla den 1 maj 2004.