Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Concentratie

Een „concentratie” ontstaat door de juridische samenvoeging van twee of meer ondernemingen door fusie of overname. Hoewel concentraties een positief effect op de markt kunnen hebben, kunnen zij ook leiden tot een aanzienlijke beperking van de mededinging doordat zij een dominerende marktspeler in het leven roepen of versterken.

Om het risico van concurrentiebeperkingen te voorkomen, oefent de Europese Commissie controle uit op voorgenomen concentraties met een EU-dimensie (d.w.z. wanneer de concentratie de grenzen van een EU-land en een bepaalde omzet op mondiaal en EU-niveau overschrijdt). De Commissie kan in dat geval voorwaarden opleggen of de concentratie verbieden.

Bij de beoordeling of een concentratie verenigbaar is met de interne markt onderzoekt de Commissie van geval tot geval verschillende elementen, zoals de concepten „EU-dimensie”, „machtspositie”, „daadwerkelijke concurrentie” en „relevante markt”. De machtspositie vormt het uitgangspunt voor het onderzoek van concentraties. Dit criterium houdt in dat een of meer ondernemingen geacht worden een machtspositie te hebben wanneer zij economisch zo sterk staan dat zij concurrentieparameters - vooral prijzen, productie, productiekwaliteit, distributie en innovatie - kunnen beïnvloeden en de mededinging sterk kunnen beperken.

EU-regels voor de controle op concentraties zijn te vinden in Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad, die op 1 mei 2004 in werking is getreden.