Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fusioner

En »fusion« er den juridiske sammenlægning af to eller flere virksomheder enten gennem sammenslutning eller overtagelse. Selv om fusioner kan have en positiv virkning på markedet, kan de også resultere i en mærkbar konkurrencebegrænsning, hvis de skaber eller styrker en dominerende aktør.

For at forebygge risikoen for konkurrencebegrænsninger fører Europa-Kommissionen kontrol med planlagte sammenlægninger med en fællesskabsdimension (dvs. når fusionen går ud over et EU-lands grænser, og omsætningen overstiger visse grænser på verdensplan og europæisk plan). Kommissionen kan derefter enten give tilladelse til dem på visse betingelser eller forbyde dem.

Ved vurderingen af, om en fusion er forenelig med det indre marked, tager Kommissionen, afhængigt af sagens omstændigheder, flere elementer i betragtning og baserer sig bl.a. på begreberne »fællesskabsdimension«, »dominerende stilling«, »effektiv konkurrence« og »relevant marked«. Spørgsmålet om »dominerende stilling« er det grundlæggende kriterium ved vurdering af fusioner. Ifølge dette kriterium anses en eller flere virksomheder for at have en dominerende stilling, hvis de har en økonomisk styrke, der sætter dem i stand til at påvirke konkurrenceparametrene, specielt priser, produktion, produktionskvalitet, distribution og innovation, og til at begrænse konkurrencen mærkbart.

EU-reglerne om kontrol af sammenlægninger findes i forordning (EF) nr. 139/2004, der trådte i kraft den 1. maj 2004.