Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntö

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin (EP) on vahvistettava jäsentensä ohjesäännöt ja tehtävien hoitamista koskevat yleiset ehdot komission lausunnon ja neuvoston suostumuksen jälkeen määräenemmistöllä (lukuun ottamatta jäsenten verotusjärjestelmää, joka edellyttää yksimielisyyttä). Ohjesäännöt ovat Euroopan parlamentin järjestäytymistä ja toimintaa koskevat sisäiset säännöt. Aina kun sääntöjä päivitetään, päivitetyt säännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Euroopan parlamentin jäsenten nykyinen ohjesääntö tuli voimaan vaalikauden ensimmäisenä päivänä 14. heinäkuuta 2009. Ohjesääntö lisää jäsenten palkkauksen avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Uusi samansuuruinen palkka maksetaan EU:n budjetista.

Euroopan parlamentin puhemiehistö määritteli Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntöjen täytäntöönpanotoimet ohjesääntöjä koskevan päätöksen ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti 19. toukokuuta-9. heinäkuuta 2008. Ohjesääntöjä on sittemmin muutettu useita kertoja.

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2012. Niiden ohjaavien periaatteiden mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenten on toimittava yleisen edun mukaisesti ja noudatettava toiminnassaan seuraavia yleisiä toimintaperiaatteita: pyyteettömyys, nuhteettomuus, avoimuus, huolellisuus, rehellisyys, vastuullisuus ja parlamentin maineen varjeleminen. Niissä määritellään eturistiriidat ja kerrotaan, kuinka jäsenten on niihin suhtauduttava. Ne sisältävät myös muun muassa lahjojen vastaanottoa ja entisten jäsenten ammatillista toimintaa koskevia sääntöjä.

Euroopan parlamentin puhemiehistö määritteli Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja menettelysääntöjen mukaisesti 15. huhtikuuta 2013 täytäntöönpanotoimet, joiden tavoitteena on varmistaa avoimuus taloudellisia etuja ja eturistiriitoja koskevissa asioissa. Käyttöön on otettu julkinen lahjarekisteri sekä osallistumisilmoitus kolmansien osapuolten järjestämiin tapahtumiin. Toimet tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2013.