Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

EU-28 ja ehdokasmaat

Uusien maiden liittymistä Euroopan unioniin (EU) säädellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklalla. Maan, joka haluaa liittyä Euroopan unioniin, on täytettävä kaksi ehtoa:

  • sen on oltava Euroopan valtio;
  • sen on kunnioitettava EU-maiden yhteisiä arvoja ja sitouduttava niiden edistämiseen. Nämä arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina (SEU:n 2 artikla).

Täytettyään liittymisperusteet (Kööpenhaminan arviointiperusteet) ehdokasmaan on osoitettava neuvotteluajan kuluessa, että se kykenee ottamaan vastaan EU:n jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Kun neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen EU:n ˮsäännöstönˮ kaikkien 35 luvun osalta, neuvoston on annettava yksimielinen hyväksyntänsä ja parlamentin suostumuksensa, jotta liittymissopimus voidaan allekirjoittaa.

Ehdokasmaa allekirjoittaa tämän jälkeen sopimuksen yksittäisten EU-maiden kanssa, jotka sitten ratifioivat sopimuksen valtiosäännöissään asetettujen sääntöjen mukaisesti.