Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU-28 og kandidatlande

Optagelse af nye lande i Den Europæiske Union (EU) reguleres i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Et land, der ønsker at blive medlem af EU, skal opfylde to betingelser:

  • Det skal være en europæisk stat.
  • Det skal respektere EU-landenes værdier og forpligte sig til at følge dem. Disse værdier er menneskelig værdighed, frihed, demokrati, retsstat og respekt for menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal (artikel 2 i TEU).

Når et kandidatland opfylder tiltrædelseskriterierne (Københavnskriterierne) skal det i løbet af forhandlingsperioden godtgøre, at det kan varetage de rettigheder og forpligtelser, der følger af et EU-medlemskab. Når forhandlingerne om alle 35 kapitler af EU's gældende ret er gennemført, skal Rådet give sin enstemmige godkendelse og Parlamentet sit samtykke, for at tiltrædelsestraktaten kan underskrives.

Traktaten underskrives herefter af hvert kandidatland og de enkelte EU-lande, der efterfølgende skal ratificere den i henhold til deres respektive forfatningsmæssige regler.