Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Omarbetning av lagstiftning

Med omarbetning av lagstiftningen avses att då en ny ändring görs till en grundläggande  rättsakt antas en annan ny rättsakt som omfattar den nya ändringen i den gamla rättsakten  och samtidigt upphäver den tidigare rättsakten. Till skillnad från kodifiering betyder  omarbetning att innehållet grundligt ändras och att man får överblick över ett område  inom lagstiftningen. Den nya rättsakten offentliggörs i Europeiska gemenskapernas  officiella tidning (L-serien).