Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kioton pöytäkirja

Joulukuussa 1997 hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) Kioton pöytäkirja kuvastaa kansainvälisen yhteisön asennetta ilmastonmuutosta kohtaan. Pöytäkirja tuli voimaan vuonna 2005.

Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden aikana teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, fluorihiilivety, perfluorihiilivety ja rikkiheksafluoridi) päästöjä vuosina 2008-2012 keskimäärin viisi prosenttia suhteessa vuoden 1990 tasoihin. Euroopan unioni ja 15 EU-maata - sen jäsenet Kioton pöytäkirjan hyväksymishetkellä - sitoutuivat vähentämään päästöjään kokonaisuudessaan kahdeksan prosenttia.

Kioton ensimmäisen vuonna 2012 loppuvan kauden ja uuden maailmanlaajuisen vuonna 2020 alkavan sopimuksen välillä olevan kuilun umpeen kuromiseksi Kioton pöytäkirjaan tehtiin muutos Dohassa (Qatarissa) ilmastonmuutoskonferenssissa joulukuussa 2012.

Osapuolet sopivat vähentävänsä kasvihuonekaasujen (GHG) päästöjä kaudella 2013-2020 vähintään 18 prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU, EU-maat ja Islanti sopivat tähtäävänsä yhdessä 20 prosentin vähennystavoitteeseen ja etenevät kohti päämääräänsä. Pöytäkirjan kattamien kasvihuonekaasujen listalle lisättiin myös typpitrifluoridi.

Pöytäkirjan nojalla osapuolten on saavutettava tavoitteensa ensisijaisesti kansallisten toimenpiteiden avulla. Pöytäkirjassa tarjotaan niille kuitenkin lisäkeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi kolmen markkinapohjaisen mekanismin avulla.

Kioton mekanismit ovat

  • päästökauppa pöytäkirjan allekirjoittaneiden osapuolten välillä,
  • projektien yhteinen täytäntöönpano näiden osapuolten kesken ja
  • puhtaan kehityksen mekanismi (niiden osapuolten välillä, jotka eivät allekirjoittaneet pöytäkirjaa).

Pöytäkirjan nojalla osapuolten todellisia päästöjä seurataan ja toteutuneista kaupoista pidetään tarkasti kirjaa. Komissio julkaisee vuosittain Kioto ja EU 2020 -tilannekatsauksen, jossa annetaan tietoa Euroopan unionin ja EU-maiden edistyksestä kohti niiden kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteita.