Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 71 artiklalla perustetaan neuvoston yhteydessä toimiva sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI). COSI koostuu kansallisten ministeriöiden toimivaltaisista jäsenistä, joita avustavat Brysselissä toimivat EU-maiden pysyvät edustustot Euroopan unionissa sekä neuvoston sihteeristö.

Komitean tavoitteena on helpottaa, edistää ja lujittaa EU-maiden operatiivisen yhteistyön yhteensovittamista sisäisen turvallisuuden alalla. Kyseeseen tulevia aloja ovat muun muassa poliisi- ja tulliyhteistyö, ulkorajojen turvaaminen sekä rikosoikeudellinen yhteistyö. Komitean on esitettävä toimistaan säännöllisesti raportti neuvostolle, joka tiedottaa siitä Euroopan parlamentille ja kansallisille kansanedustuslaitoksille.

COSIn tehtäviin kuuluu myös avustaa neuvostoa niin kutsutun yhteisvastuulausekkeen (SEUT 222 artikla) täytäntöönpanossa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tavoin.

COSI ei osallistu säädösten laatimiseen eikä operaatioiden toteuttamiseen.