Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är immateriella tillgångar som kommit till genom intellektuellt skapande. De delas in i två kategorier:

  • Industriellt rättsskydd, såsom patent på nya uppfinningar, varumärken, ritningar och modeller samt ursprungsbeteckningar.
  • Upphovsrätt och närstående rättigheter, som gäller t.ex. musik, litteratur, målningar och skulpturer.

Genom immateriella rättigheter kan ägare - dels skapare som uppfinnare eller konstnärer, dels upphovsrättsinnehavare - bestämma över hur, när och var deras skapelser ska få användas och/eller exploateras.

EU antar lagstiftning om immateriella rättigheter.