Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom is immateriële eigendom die voortkomt uit creaties van de geest. Deze valt in twee categorieën uiteen:

  • industriële eigendom, zoals octrooien op nieuwe uitvindingen, handelsmerken, ontwerpen en modellen, dienstmerken en beschermde oorsprongsbenamingen;
  • auteursrecht en de naburige rechten, die gelden voor muziek, literatuur, schilderijen en beeldhouwwerken.

Intellectuele-eigendomsrechten geven de eigenaars - makers zoals uitvinders en kunstenaars, of andere rechthebbenden - het recht om te beslissen hoe, wanneer en waar hun creaties worden gebruikt.

De EU neemt wetgeving aan over intellectuele eigendom.